Profesjonalne kadry procesu wspomagania

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP)
• doradcami metodyczni
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze
w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

Szkolenia dotyczyć będą kompetencji kluczowych tj.:
• cyfrowych (TIK) – nowoczesne technologie w procesie nauczania/uczenia się,
• kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym,
• matematyczno-przyrodniczych,
• porozumiewania się w językach obcych,
• postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
• umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.
Program szkoleń oparty jest o ramowe programy szkoleń opracowane przez ORE.

W ramach projektu do końca 31.07.2019 r. planujemy przeszkolenie 300 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (w tym 248 kobiet i 44 mężczyzn) celem zaktualizowania lub poszerzenia ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/ placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników.

Całkowita wartość projektu: 2 789 355,37 zł
Kwota dofinansowania: 2 705 674,37 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego