KDK Info Sp. z o.o. > Aktualności > Akademia wspomagania

Zakończenie projektu

Z dniem 31.03.2020 roku zakończyła się realizacja projektu: „Profesjonalne Kadry Procesu Wspomagania”. Realizacja zadania 2- szkolenia- została zakończona w planowanym terminie do 24.11.2019 roku. Wsparciem w ramach tego zadania zostało objętych 275 (266 K, 9 M) Uczestników/Uczestniczek. Po zakończeniu szkoleń każdy/a Uczestnik/Uczestniczka zorganizował/a proces wspomagania w placówce, którą wskazał/a w dokumentacji szkoleniowej. Proces wspomagania trwał […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Adresu Biura Projektu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż z dniem 18.12.2020 uległ zmianie adres Biura Projektu. Aktualnie znajduje się ono pod adresem: ul. Grzybowska 56 00-844 Warszawa Budynek „Biura przy Warzelni” Recepcja C 4 piętro budynku

CZYTAJ WIECEJ

Realizacja Doradztwa

Proces Doradczy w projekcie rozpoczął się od X 2019 roku i trwa nadal. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań stacjonarnych oraz zdalnych. Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa w sieciach w projektu wyglądało następująco: • Sieć 1 04.12.2019- 19.09.2020 • Sieć 2 03.12.2019- 31.07.2020 • Sieć 3 01.12.2019- 30.06.2020 • Sieć 4 01.12.2019- 30.06.2020 • Sieć 6 […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozeznanie rynku na usługi e-learningowe w ramach projketu

2 kwiecień 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i wyboru wykonawcy usług obejmujących modyfikację i przygotowanie do udostępnienia na platformie internetowej 16 szkoleń e-learningowych oraz ich udostępnienie, utrzymanie i administrowanie (wdrożenie, hosting, administrację systemową, wsparcie dla użytkowników) na platformie internetowej od dnia udostępnienia do 30.09.2019 r. Pliki do pobrania: Rozeznanie rynku […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi e-learningowe w ramach Projektu

19 marzec 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na modyfikację i przygotowanie do udostępnienia na platformie internetowej 16 szkoleń e-learningowych oraz ich udostępnienie, utrzymanie i administrowanie (wdrożenie, hosting, administrację systemową, wsparcie dla użytkowników) na platformie internetowej od dnia udostępnienia do 30.09.2019 r. Pliki do pobrania: Szacowanie zamówienia […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w ramach Projektu

7.03.2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych) oraz przeprowadzenie, w formie szkolenia blended learning, szkoleń w ramach Projektu. Szkolenia będą dotyczyły wspomagania przedszkoli/szkół/placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodniczych, […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego