KDK Info Sp. z o.o. > Program i harmonogram szkoleń

Program i harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń:
Harmonogram szkoleń »

Programy szkoleń:
Ramowy program szkoleń – przedszkole »
Ramowy program szkoleń – przedszkole_skrót »

Ramowy program szkoleń – TIK etap I »
Ramowy program szkoleń – TIK etap I_skrót »
Ramowy program szkoleń – TIK etap II »
Ramowy program szkoleń – TIK etap II_skrót »
Ramowy program szkoleń – TIK etap III »
Ramowy program szkoleń – TIK etap III_skrót »

Ramowy program szkoleń – matematyczno – przyrodniczych etap I »
Ramowy program szkoleń – matematyczno – przyrodniczych etap I_skrót »
Ramowy program szkoleń – matematyczno – przyrodniczych etap II »
Ramowy program szkoleń – matematyczno – przyrodniczych etap II_sktót »
Ramowy program szkoleń – matematyczno – przyrodniczych etap III »
Ramowy program szkoleń – matematyczno – przyrodniczych etap III_skrót »

Ramowy program szkoleń – językowych etap I »
Ramowy program szkoleń – językowych etap I_skrót »
Ramowy program szkoleń – językowych etap II »
Ramowy program szkoleń – językowych etap II_skrót »
Ramowy program szkoleń – językowych etap III »
Ramowy program szkoleń – językowych etap III_skrót »

Ramowy program szkoleń – eksperymentalnych etap I »
Ramowy program szkoleń – eksperymentalnych etap I_skrót »
Ramowy program szkoleń – eksperymentalnych etap II »
Ramowy program szkoleń – eksperymentalnych etap II_skrót »
Ramowy program szkoleń – eksperymentalnych etap III »
Ramowy program szkoleń – eksperymentalnych etap III_skrót »

Ramowy program szkoleń – postawy etap I »
Ramowy program szkoleń – postawy etap I skrót »
Ramowy program szkoleń – postawy etap II »
Ramowy program szkoleń – postawy etap II skrót »
Ramowy program szkoleń – postawy etap III »
Ramowy program szkoleń – postawy etap III skrót »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego