KDK Info Sp. z o.o. > Aktualności > Akademia wspomagania > Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w ramach Projektu

7.03.2019

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych) oraz przeprowadzenie, w formie szkolenia blended learning, szkoleń w ramach Projektu. Szkolenia będą dotyczyły wspomagania przedszkoli/szkół/placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Pliki do pobrania:

Scenariusze szkolenia szacowanie »

Załącznik 1 Ramowe programy szkoleń » 

Załącznik 2 Formularz scenariusze » 

Załącznik 3 Formularz szkolenia » 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego