Zakończenie projektu

Z dniem 31.03.2020 roku zakończyła się realizacja projektu: „Profesjonalne Kadry Procesu Wspomagania”. Realizacja zadania 2- szkolenia- została zakończona w planowanym terminie do 24.11.2019 roku. Wsparciem w ramach tego zadania zostało objętych 275 (266 K, 9 M) Uczestników/Uczestniczek. Po zakończeniu szkoleń każdy/a Uczestnik/Uczestniczka zorganizował/a proces wspomagania w placówce, którą wskazał/a w dokumentacji szkoleniowej. Proces wspomagania trwał zgodnie z wymogami projektu co najmniej 7 miesięcy. W planowanym okresie od 10.2019 do 03.2021 roku trwał proces doradczy, do którego przystąpiło 275 (266 K, 9 M) Uczestników/Uczestniczek projektu. W ramach realizacji zadania 3-doradztwo – ostatecznie wzięło udział i zakończyło zgodnie z ścieżką proces doradczy 266 Uczestników/czek. Po zakończeniu realizacji projektu wytworzone materiały merytoryczne zostały przesłane na stronę ORE na platformę: https://doskonaleniewsieci.pl/Artykul.aspx?id=760

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego